Dániel Halász

HALÁSZ DÁNIEL
1981
fotó- és videóművész / photographer and videographer

WEBSITE
www.danielhalasz.com

THE MACHINE // A GÉP

The building of the Fészek Arts Club is a time capsule that gives us a glimpse into 20th century Hungarian history. Starting it’s life as a Jewish girls’ orphanage it later housed an elite members-only artists’ club with a bustling illegal nightlife, then was bordering the ghetto and thus used to smuggle secret messages through a hidden room, subsequently nationalised by the state only the regain independence in the 90s and struggling with financial difficulties ever since.

What we know of Ms. F.R. is equally puzzling. Born to a Jewish family in rural Hungary, she lived in a house opposite the Arts Club. She had visions that her thoughts and acts are controlled by the Machine inside the building, inciting her against the state. She confessed several times to the police, but was rather repeatedly taken to a psychiatry hospital to be electroshocked over a six year period.

A Fészek Művészklub épülete egy időkapszula, amely be- pillantást enged a 20. századi magyar történelembe. Az épület működését zsidó leányárvaházként kezdte, később egy elit, zárt művész-klubbá változott aktív illegális éj- szakai élettel. Amikor a gettóval határossá vált, titkos üzenetek csempészésének helyszíne lett, majd államosí- tották, és függetlenségét a 90-es évekre nyerte csak visz- sza, de azóta is nehézségekkel küzd.

Amit Ms. F.R.- ról tudunk, az hasonlóan titokzatos. A vi- déki Magyarország egy zsidó családjába született, majd a klubbal szemben álló házban élt. Víziói voltak, hogy gon- dolatait és cselekedeteit egy gép irányítja az épületen be- lül, az állam ellen hangolva őt. Többször is bevallotta ezt a rendőrségnek, ennek következtében hat év alatt több alkalommal is a pszichiátriai osztályra szállították, hogy elektrosokk kezelésnek vessék alá.

Story of the FÉSZEK Arts Club. // A Fészek története.