About

585,000 m2
A Mixed Media Exhibition on the History and Present of the Jewish Quarter of Budapest

CSÁNYI5 | Csányi Street 5, Budapest | December 3, 2018 – January 10, 2019

585,000 m2 proposes a dialogue about the symbolic spaces found in the Jewish Quarter of the 7th district in Budapest through visual art statements from the pre-World War 2 period to the present. The title is a reference to the surface area of the Quarter, a dense urban neighborhood overflowing with signifiers of cultural, religious and social life. Nine buildings were selected to explore three important aspects of Jewish life: the sacred spaces, public places and local businesses. 

The curators invited nine young Hungarian artists to reflect upon select buildings aiming to research and relate their stories. The artists were to use visual media to mediate between past and present, history and art, artist and society. The mixed media and conceptual installations serve as visual manifestos to show the audience the history-defying existence of the Quarter, where Jews and non-Jews converge again. 

The diversity of the Quarter is mirrored in the variegated techniques and approaches used by the participating artists. The contributors, coming from diverse personal and artistic backgrounds, used different scenarios and strategies in their works, expressing their own cultural and personal memories in this project. Each video is a representation of an artistic vision from the present while at the same time being an abstract reflection on the history and the function of the spaces. Through the past decade this Quarter has transformed itself enormously becoming the bright spot it is today, which has helped forming the identity and character of a new generation that includes the artists of this exhibition. 

Mixing archival and contemporary frames alongside individual video works and music, the exhibition invites the audience to step into the Quarter and to experience the unique portrayals of these spaces. The representation of the layers of history suggest pathways to the acceptance and adoption of the past by a new generation. After the great success of the New York premier and the shows in Canada and the Jerusalem Biennale the exhibition finally comes to Budapest.

Participating artists: Zsuzsi Flohr, Zsófia Szemző, Márton Szirmai, Dániel Halász, István Illés, Levente Csordás in collaboration with Airplan X Kickass Factory, Balázs Varju Tóth, Mátyás Csiszár, Milán Kopasz along with Csaba Kalotás (music) and Éva Szombat (photography).

Curated by Andrea Ausztrics, scholar and media artist and Zita Mara Vadász, curator and cultural project manager

Texts: Viktor Cseh, Zita Mara Vadász / Design by: Anna Kasnyik / Graphic Design: Flóra Pálhegyi

CONTACT: info.aula.co@gmail.com

Supported by Balassi Institute - Hungarian Culture Center New York, Tom Lantos Insti- tute, Mozaik Jewish Community Hub, Charles and Lynn Schustermann Family Foundation, Csányi5, Eröművház, Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár, Supermarket Gallery, 2B Gallery, Ministry of Foreign Af- fairs Trade of Hungary, Consulate General of Hungary - New York, JDC, MAZS Foundation, Metropolitan Ervin Szabó Library, Hungarian Jewish Museum and Archives, Hungarian Autonomous Orthodox Jewish Community, National Cultural Fund of Hungary.

585,000 m2 
Budapest zsidónegyedének múltját és jelenét bemutató multimédia kiállítás

CSÁNYI5 | Csányi utca 5, Budapest | 2018. december 3 – 2019 január 10.

Az 585,000 m2 című kiállítás a VII. kerületi zsidónegyed kilenc szimbolikus terének segítségével teremt dialógust múlt és jelen között, s tárja fel a negyed történetét, annak állandó változásait és a változásokban állandóságát, a második világháborút megelőző időszaktól kezdve egészen napjain- kig. A cím a zsidónegyed alapterületére utal, arra a sűrű városi közegre, melyet átitat az urbánus kultúra, a vallási újjáéledés és a közösségi élet. A kiállítás középpontjában álló épületek a zsidó élet három alapvető, kultikus terét szimbolizálják: a szakrális tereket, a közösségi helyeket és az organikus kisvállalkozásokat.

Az épületek létére és funkcióira egy-egy videó reflektál, melyek változatos technikai megoldások- kal, hol absztrakt, hol direkt módon ragadják meg mindazokat a történeteket, melyeket a negyed falai magukban hordoznak. A tárlat az ikonikus terület történelemformáló szerepére is felhívja a figyelmet úgy, hogy egyszerre közvetít a múlt és a jelen, a történelem és a művészet, valamint a művész és a befogadó között.

A zsidónegyed sokszínűségét tükrözik a közreműködő alkotók által használt művészeti stratégiák. A személyes történetek ugyanúgy megjelennek ezekben a vizuális alkotásokban, mint a kollektív kulturális emlékezet darabjai. A kiállításnak művészeti, történeti és technikai szempontból is több rétege van. Az archív fotók, Szombat Éva kortárs felvételei, a konceptuális videó munkák és Kalotás Csaba a negyed hangulatát megidéző zenei kompozíciója mind a negyedbe invitálják a láto- gatókat, hogy megismerjék az egyes terek izgalmas, különleges szintről szintre építkező portréit. Ezek a rétegek mutatják meg az új generáció útját a múlt el- és befogadásában. Az elmúlt évtizedben hatalmas átalakulást megélt zsidónegyed - mely ma Budapest egyik legfontosabb kulturális viszonyítási pontja - egy egész generáció, köztük a felkért művészek karakterét és identitását is formálta, alakította az elmúlt időszakban. A Budepestre érkező kiállítás a sikeres New York-i premiert követően korábban Kanadában és a Jeruzsálemi Biennálén volt latható.

Közreműködő művészek: Flohr Zsuzsi, Szemző Zsófia, Szirmai Márton, Halász Dániel, Illés István, Csordás Levente együttműködésben Airplan X Kickass Factory, Varju Tóth Balázs, Csiszár Mátyás, Kopasz Milán, Kalotás Csaba (yene) és Szombat 'Eva (foto).

Kutátorok Ausztrics Andrea és Vadász Zita Mara

Szövegek: Cseh Viktor, Vadász Zita Mara / Arculat: Kasnyik Anna / Grafikai tervezés: Pálhegyi Flóra

KONTAKT: info.aula.co@gmail.com

Partnerek: Balassi Intézet - Magyar Kulturális Központ, New York, Tom Lantos Intézet, Mozaik Zsidó Közösségi Hub, Charles and Lynn Schustermann Family Foundation, Csányi5, Eröművház, Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár, Supermarket Galéria, 2B Galéria, Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium, Magyarország Főkonzulátusa New York, JDC, MAZS Foundation, Szabó Ervin Könyvtár, Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, Magyar Autonóm Ortodox Zsidó Közösség, Nemzeti Kulturális Alap.